Wat kost beschermingsbewind?

De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Voor een aantal bijzondere werkzaamheden kan een extra beloning worden aangevraagd, waarvoor het bovengenoemde uurtarief geldt. Voor de hoogte van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen een eenpersoons- en meerpersoonshuishouden én een regulier of schuldendossier. Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW.Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Intakekosten (eenmalig)

€ 628,47

€ 754,19

Intakekosten wanneer eerst budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€ 471,30

€ 565,68

Maandelijkse kosten regulier dossier

€ 111,29

€ 133,55

Maandelijkse kosten schulden dossier

€ 144,01

€ 172,81

Uurtarief extra werkzaamheden

€ 78,53

€ 78,53

Kosten opmaken eindrekening & verantwoording

€ 235,71

€ 282,78