Beschermingsbewind

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden, zoals een lichamelijke of geestelijke beperking, (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen financiën te regelen. In die situaties kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Beschermingsbewind is één van de beschermingsmaatregelen die door de kantonrechter wordt uitgesproken en waarbij een bewindvoerder wordt benoemd. Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken regelt de bewindvoerder uw volledige administratie, zoals het betalen van de vaste lasten, het aanvragen van toeslagen & minimavoorzieningen, het declareren van zorgnota’s en het aanvragen van de noodzakelijke verzekeringen.

Schulden

Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd wanneer er sprake is van problematische schulden. Een bewindvoerder helpt u dan naast de administratie ook met het inventariseren van de schulden en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Daarnaast ondersteunt de bewindvoerder u bij een aanvraag om toegelaten te worden tot schuldhulpverlening.

Aanvraag

Wij van Claro Bewindvoering & Budgetbeheer helpen u graag met het aanvragen van beschermingsbewind. Heeft u vragen over de aanvraag of wilt u algemene informatie over beschermingsbewind, neemt u dan gerust contact met ons op.